Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 19.03.2019