Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 08.12.2017