Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 26.06.2017