Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 12.11.2019