Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 15.02.2018