Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 15.08.2017