Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 18.04.2018