Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, AXA - 12.10.2017