Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 19.03.2019