Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 12.10.2017