Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 15.08.2017