Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 18.04.2018