Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 12.11.2019