Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 15.02.2018