Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 15.06.2018