Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 26.06.2017