Majetok dôchodkového fondu Indexový, AXA - 08.12.2017