Majetok v akciových dôchodkových fondoch - 19.03.2019