Majetok v akciových dôchodkových fondoch - 12.11.2019