Majetok v zmiešaných dôchodkových fondoch - 12.11.2019