Majetok v indexových dôchodkových fondoch - 12.11.2019