Index, AEGON - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index, AEGON 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 1,63% 70,94% 11,16%
MSCI World Index Total Return EUR 7,55% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 3,21% 100,99% 14,73%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 0,81% 4,23% 0,69%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 24.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 23 683 083,81 €.