Indexový, AXA - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Indexový, AXA 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -0,99% 81,21% 9,33%
MSCI World Index Total Return EUR 7,77% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% 0,88% 112,79% 11,98%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 2,08% 7,62% 1,05%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 10.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 425 890 780,59 €.