Indexový, AXA - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Indexový, AXA 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -6,16% 10,59% 89,93% 9,82%
MSCI World Index Total Return EUR 7,77% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% -3,58% 11,60% 127,00% 12,70%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% - 7,39% 1,02%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 10.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 470 499 848,77 €.