Indexový, AXA - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Indexový, AXA 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 1,56% 74,76% 11,55%
MSCI World Index Total Return EUR 7,77% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 3,21% 101,40% 14,66%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 0,81% 4,23% 0,69%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 10.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 246 099 969,86 €.