Indexový, AXA - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Indexový, AXA 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -6,16% 16,45% 100,00% 10,38%
MSCI World Index Total Return EUR 7,77% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% -3,58% 16,97% 137,93% 13,14%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 2,00% 9,54% 1,15%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 10.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 518 988 985,63 €.