Perspektíva, DSS Poštovej banky - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Perspektíva, DSS Poštovej banky 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% 2,06% 68,67% 8,38%
MSCI World Index Total Return EUR 5,96% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% 4,53% 116,82% 12,63%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 2,06% 7,60% 1,05%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 18.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 25 364 376,00 €.