Perspektíva, DSS Poštovej banky - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Perspektíva, DSS Poštovej banky 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 1,78% 57,63% 9,36%
MSCI World Index Total Return EUR 5,96% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 3,21% 98,03% 14,35%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 0,81% 4,23% 0,69%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 18.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 17 816 579,65 €.