Index, NN - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index, NN 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 11,89% 71,27% 9,98%
MSCI World Index Total Return EUR 6,97% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 9,52% 112,12% 14,19%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,65% 5,10% 0,83%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 13.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 65 847 162,28 €.