Index, NN - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index, NN 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -4,84% 59,37% 7,42%
MSCI World Index Total Return EUR 6,97% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% 4,53% 118,87% 12,76%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 2,06% 7,60% 1,05%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 13.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 84 689 859,90 €.