Index, VÚB Generali - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index, VÚB Generali 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,84% 75,03% 10,34%
MSCI World Index Total Return EUR 4,25% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 9,52% 106,74% 13,59%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,65% 5,10% 0,83%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 02.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 164 214 755,42 €.