Index, VÚB Generali - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index, VÚB Generali 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 1,99% 67,07% 10,53%
MSCI World Index Total Return EUR 4,25% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 3,21% 94,83% 13,86%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 0,81% 4,23% 0,69%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 02.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 131 941 947,89 €.