Index, VÚB Generali - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index, VÚB Generali 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% 3,11% 79,82% 9,38%
MSCI World Index Total Return EUR 4,25% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% 4,53% 113,32% 12,26%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 2,06% 7,60% 1,05%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 02.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 215 653 356,16 €.