Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,13% 87,58% 5,08%
AEGON, Index Indexový 9,80% 83,29% 5,06%
VÚB Generali, Index Indexový 9,38% 79,82% 5,25%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,38% 68,67% 4,85%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,18% 190,90% 7,15%
NN, Index Indexový 7,42% 59,37% -7,40%
Allianz, Progres Akciový 3,51% 59,70% 2,47%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,18% 52,96% -0,48%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,90% 47,38% -2,30%
NN, Dynamika Akciový 2,80% 45,52% -0,40%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,55% 40,72% -1,54%
AXA, Akciový Akciový 2,48% 39,54% 1,58%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,40% 38,07% -0,92%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,37% 37,38% -1,04%
AEGON, Vital Akciový 2,32% 36,46% 0,81%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,17% 33,81% 0,09%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,07% 32,02% -0,08%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,91% 29,32% -0,03%
Inflácia - 1,84% 27,96% 2,73%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,75% 26,61% -0,37%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,72% 26,11% -0,86%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB