Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 9,82% 89,93% 9,16%
AEGON, Index Indexový 9,42% 84,59% 7,93%
VÚB Generali, Index Indexový 9,11% 82,06% 9,51%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,29% 72,21% 10,35%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,20% 199,47% 10,16%
NN, Index Indexový 6,84% 57,22% -1,64%
Allianz, Progres Akciový 3,52% 61,84% 6,18%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,21% 55,10% 2,90%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,96% 49,97% 1,14%
NN, Dynamika Akciový 2,75% 45,90% 0,94%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,49% 40,78% -2,40%
AXA, Akciový Akciový 2,48% 40,60% 3,74%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,36% 38,26% 0,59%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,36% 38,25% -0,95%
AEGON, Vital Akciový 2,26% 36,44% 2,46%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,09% 33,25% 0,47%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,04% 32,33% 0,41%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,90% 29,93% 0,73%
Inflácia - 1,79% 27,71% 1,87%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,74% 27,19% 0,45%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,72% 26,72% 0,07%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB