Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,38% 100,00% 13,11%
AEGON, Index Indexový 10,09% 95,53% 13,20%
VÚB Generali, Index Indexový 9,71% 91,95% 13,55%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,68% 79,00% 11,23%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,46% 213,88% 14,39%
NN, Index Indexový 7,83% 69,58% 2,94%
Allianz, Progres Akciový 3,85% 70,12% 10,46%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,44% 61,00% 5,88%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,11% 53,98% 3,30%
NN, Dynamika Akciový 3,03% 52,12% 4,59%
AXA, Akciový Akciový 2,63% 44,04% 5,48%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,58% 43,10% 3,43%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,53% 42,14% -1,51%
AEGON, Vital Akciový 2,50% 41,57% 5,21%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,48% 41,17% 4,59%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,40% 39,61% 0,08%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,03% 32,69% 0,46%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,92% 30,61% 0,97%
Inflácia - 1,91% 30,38% 2,75%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,75% 27,73% 0,65%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,73% 27,33% 0,36%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB