Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,15% 76,13% -0,91%
AEGON, Index Indexový 9,78% 72,07% -1,07%
VÚB Generali, Index Indexový 9,28% 68,45% -1,02%
NN, Index Indexový 8,60% 62,02% 4,16%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,17% 58,14% -1,21%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,12% 174,32% 2,17%
Allianz, Progres Akciový 3,42% 54,37% 0,76%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,30% 52,13% 1,92%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,15% 49,29% 1,56%
NN, Dynamika Akciový 2,93% 45,20% 3,84%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,89% 44,41% 3,76%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,62% 39,58% 1,76%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,51% 37,81% 3,14%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,42% 36,19% 4,57%
AXA, Akciový Akciový 2,42% 36,12% -0,42%
AEGON, Vital Akciový 2,27% 33,57% 1,09%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,16% 31,75% 0,26%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,99% 28,92% 0,76%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,84% 26,60% 0,03%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,84% 26,57% 0,18%
Inflácia - 1,83% 26,23% 2,39%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB