Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 11,10% 94,71% 12,61%
AEGON, Index Indexový 10,76% 90,15% 12,39%
VÚB Generali, Index Indexový 10,27% 85,99% 12,03%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 9,40% 76,21% 13,40%
NN, Index Indexový 8,86% 70,98% 2,47%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,61% 202,80% 16,43%
Allianz, Progres Akciový 3,83% 65,36% 9,38%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,44% 57,27% 4,72%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,12% 50,96% 1,89%
NN, Dynamika Akciový 2,99% 48,43% 3,48%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,75% 43,83% 14,32%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,65% 41,87% -0,27%
AXA, Akciový Akciový 2,65% 41,85% 4,66%
AEGON, Vital Akciový 2,55% 40,12% 5,39%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,53% 39,70% 2,08%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,47% 38,62% -0,17%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,11% 32,17% 0,18%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,95% 29,51% 0,46%
Inflácia - 1,84% 27,61% 2,64%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,80% 26,89% 0,05%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,78% 26,64% -0,32%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB