Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,98% 77,55% 11,50%
AEGON, Index Indexový 10,61% 73,60% 11,64%
NN, Index Indexový 10,35% 71,95% 22,34%
VÚB Generali, Index Indexový 10,07% 69,98% 11,86%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,92% 59,79% 10,87%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,29% 172,29% 14,58%
Allianz, Progres Akciový 3,53% 54,70% 12,05%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,45% 53,13% 9,46%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,30% 50,31% 6,33%
NN, Dynamika Akciový 3,02% 45,41% 8,61%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,89% 43,01% 1,91%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,67% 39,18% 1,50%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,61% 38,23% 5,71%
AXA, Akciový Akciový 2,53% 36,92% 4,01%
AEGON, Vital Akciový 2,42% 34,99% 8,36%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,31% 33,18% 14,22%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,23% 32,01% 0,14%
Allianz, Garant Dlhopisový 2,06% 29,13% 0,39%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,93% 27,10% 0,15%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,91% 26,91% -0,16%
Inflácia - 1,77% 24,34% 1,62%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB