Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,14% 78,89% 1,40%
AEGON, Index Indexový 9,78% 74,84% 1,28%
VÚB Generali, Index Indexový 9,29% 71,14% 1,33%
NN, Index Indexový 8,89% 66,95% 4,59%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,52% 63,35% 2,34%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,00% 173,76% 2,16%
Allianz, Progres Akciový 3,42% 55,28% 1,45%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,31% 53,10% 2,24%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,14% 49,80% 1,31%
NN, Dynamika Akciový 2,96% 46,48% 4,00%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,86% 44,59% 3,46%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,58% 39,57% 1,14%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,55% 39,03% 3,21%
AXA, Akciový Akciový 2,45% 37,26% 0,35%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,40% 36,41% 6,51%
AEGON, Vital Akciový 2,34% 35,39% 2,20%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,15% 32,09% 0,17%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,99% 29,38% 0,64%
Inflácia - 1,85% 26,90% 2,52%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,84% 26,91% 0,01%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,84% 26,88% 0,01%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB