Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,99% 90,53% 7,27%
AEGON, Index Indexový 10,62% 85,96% 7,06%
VÚB Generali, Index Indexový 10,18% 82,53% 7,44%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 9,39% 73,85% 7,61%
NN, Index Indexový 9,10% 71,22% 2,00%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,48% 194,06% 7,89%
Allianz, Progres Akciový 3,79% 63,61% 6,38%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,40% 55,67% 3,06%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,10% 49,91% 0,89%
NN, Dynamika Akciový 2,94% 46,78% 2,32%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,87% 45,38% 13,36%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,65% 41,35% -0,02%
AXA, Akciový Akciový 2,61% 40,69% 2,66%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,50% 38,65% 1,39%
AEGON, Vital Akciový 2,49% 38,58% 3,32%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,49% 38,51% -0,00%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,13% 32,19% 0,17%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,96% 29,36% 0,51%
Inflácia - 1,87% 27,66% 2,73%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,81% 26,87% -0,06%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,80% 26,62% -0,23%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB