Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 9,33% 81,21% -0,32%
AEGON, Index Indexový 9,00% 76,99% -0,41%
VÚB Generali, Index Indexový 8,60% 73,56% -0,27%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 7,85% 65,16% 0,09%
MSCI World Index Total Return EUR - 7,81% 180,72% 0,24%
NN, Index Indexový 6,19% 49,15% -12,46%
Allianz, Progres Akciový 3,23% 54,61% -1,52%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,01% 50,25% -2,40%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,83% 46,67% -2,50%
NN, Dynamika Akciový 2,65% 43,21% -2,15%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,44% 39,22% -3,58%
AXA, Akciový Akciový 2,35% 37,52% -0,75%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,33% 37,24% -1,80%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,28% 36,22% -1,99%
AEGON, Vital Akciový 2,10% 33,03% -2,35%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,05% 32,10% -0,13%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,89% 29,26% -0,36%
Inflácia - 1,82% 27,98% 2,06%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 1,75% 26,85% -6,12%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,74% 26,62% -0,65%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,70% 26,04% -1,02%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB