Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,71% 72,38% 7,61%
AEGON, Index Indexový 10,33% 68,54% 7,61%
NN, Index Indexový 9,85% 65,22% 16,71%
VÚB Generali, Index Indexový 9,76% 64,89% 7,76%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,65% 55,57% 7,12%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,11% 163,29% 11,36%
Allianz, Progres Akciový 3,34% 50,26% 7,81%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,30% 49,65% 6,53%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,20% 47,77% 3,56%
NN, Dynamika Akciový 2,91% 42,74% 6,78%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,85% 41,79% 1,43%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,68% 38,84% 1,33%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,53% 36,34% 4,34%
AXA, Akciový Akciový 2,47% 35,40% 2,44%
AEGON, Vital Akciový 2,30% 32,55% 6,03%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,26% 31,99% 0,07%
Allianz, Garant Dlhopisový 2,07% 28,95% 0,04%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,95% 27,06% -0,00%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,94% 26,91% -0,38%
Inflácia - 1,78% 24,33% 1,47%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 1,78% 24,42% 5,57%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB