Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 11,68% 77,89% 18,59%
AEGON, Index Indexový 11,30% 74,06% 18,87%
VÚB Generali, Index Indexový 10,70% 70,24% 18,81%
NN, Index Indexový 10,66% 69,46% 32,61%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 9,64% 61,26% 18,74%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,34% 167,35% 20,46%
Allianz, Progres Akciový 3,60% 54,43% 19,35%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,45% 51,58% 12,85%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,30% 48,97% 8,30%
NN, Dynamika Akciový 3,01% 43,85% 13,62%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,87% 41,48% 3,43%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,70% 38,62% 2,69%
AXA, Akciový Akciový 2,61% 37,26% 7,12%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,61% 37,13% 9,64%
AEGON, Vital Akciový 2,43% 34,29% 12,24%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,29% 32,01% 0,63%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,10% 28,98% 14,74%
Allianz, Garant Dlhopisový 2,09% 28,84% 0,76%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,97% 26,98% 0,61%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,97% 26,98% 0,34%
Inflácia - 1,80% 24,27% 1,13%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB