Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 11,55% 74,76% 16,53%
AEGON, Index Indexový 11,16% 70,94% 16,76%
NN, Index Indexový 10,84% 69,02% 24,55%
VÚB Generali, Index Indexový 10,53% 67,07% 16,91%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 9,36% 57,63% 16,17%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,36% 165,69% 18,78%
Allianz, Progres Akciový 3,51% 52,18% 18,19%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,39% 49,93% 11,37%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,25% 47,56% 7,63%
NN, Dynamika Akciový 2,93% 42,06% 12,16%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,83% 40,44% 2,42%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,70% 38,23% 2,64%
AXA, Akciový Akciový 2,56% 35,99% 6,47%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,54% 35,65% 8,70%
AEGON, Vital Akciový 2,39% 33,28% 10,71%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,30% 31,80% 0,68%
Allianz, Garant Dlhopisový 2,08% 28,50% 0,83%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,97% 26,79% 0,50%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,97% 26,73% 0,49%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 1,96% 26,66% 13,09%
Inflácia - 1,79% 23,95% 0,82%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB