Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 12,07% 75,93% 19,01%
AEGON, Index Indexový 11,67% 72,09% 19,12%
VÚB Generali, Index Indexový 11,02% 68,27% 19,41%
NN, Index Indexový 10,11% 61,06% 18,45%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 9,87% 59,11% 18,17%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,49% 166,54% 20,93%
Allianz, Progres Akciový 3,57% 52,38% 18,29%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,38% 49,13% 11,40%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,25% 46,77% 7,73%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,83% 39,77% 2,04%
NN, Dynamika Akciový 2,83% 39,75% 9,94%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,69% 37,56% 2,58%
AXA, Akciový Akciový 2,59% 35,90% 6,93%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,45% 33,68% 6,80%
AEGON, Vital Akciový 2,35% 32,20% 10,32%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,30% 31,43% 0,56%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,12% 28,60% 13,66%
Allianz, Garant Dlhopisový 2,07% 27,85% 0,55%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,98% 26,49% 0,40%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,96% 26,26% 0,23%
Inflácia - 1,82% 24,02% 1,26%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB