Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 11,25% 82,91% 7,19%
AEGON, Index Indexový 10,87% 78,74% 7,13%
VÚB Generali, Index Indexový 10,34% 75,03% 7,39%
NN, Index Indexový 9,98% 71,27% 15,05%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 9,36% 65,71% 7,81%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,48% 181,93% 9,70%
Allianz, Progres Akciový 3,66% 58,07% 9,64%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,48% 54,51% 7,78%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,28% 50,86% 6,03%
NN, Dynamika Akciový 3,07% 47,00% 9,02%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,93% 44,48% 4,34%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,67% 39,75% 2,69%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,65% 39,42% 7,12%
AXA, Akciový Akciový 2,62% 38,92% 3,69%
AEGON, Vital Akciový 2,49% 36,69% 6,45%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,47% 36,36% 9,71%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,22% 32,25% 0,75%
Allianz, Garant Dlhopisový 2,06% 29,69% 1,70%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,92% 27,42% 1,01%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,92% 27,30% 0,87%
Inflácia - 1,79% 24,98% 1,83%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB