Akciové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia akciových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 23,87%7,93%-1,18%-37,24%26,72%20,14%-1,84%14,75%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-3,58%27,57% 242,30% 8,72%
Allianz - Progres 3,58% 5,17% 3,54% -6,91% 1,11% 0,78% 1,30% 2,94% 4,33% 10,85% 2,52% 11,10% 7,60% -5,51% 21,96% 82,23% 4,18%
VÚB Generali - Profit 3,49% 4,43% 4,15% -7,84% 1,69% 1,86% 2,12% 3,76% 5,52% 10,32% 3,92% 5,20% 6,73% -5,02% 15,65% 69,87% 3,68%
NN - Dynamika 3,12% 3,02% 3,26% -6,86% 1,42% 1,53% 1,26% 3,44% 3,15% 9,69% 2,63% 6,83% 7,37% -4,52% 14,71% 60,74% 3,29%
AXA - Akciový 3,42% 4,94% 3,73% -6,80% -0,13% 1,21% 1,48% 2,20% 3,83% 8,60% 3,24% 5,33% 2,59% -2,42% 10,69% 49,46% 2,78%
AEGON - Vital 3,97% 4,67% 4,26% -11,23% 1,12% 1,19% 1,13% 3,51% 2,11% 7,57% 4,00% 5,41% 4,76% -4,36% 12,55% 46,51% 2,65%
DSS Poštovej banky - Prosperita 3,74% 5,09% 2,09% -8,56% 1,53% 1,23% 1,27% 4,46% 3,69% 8,56% 0,55% 0,16% 8,83% -11,84% 13,92% 37,12% 2,18%
Inflácia 3,83% 3,66% 2,49% 3,55% 0,04% 1,26% 4,59% 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,34% 34,31% 1,99%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v akciových dôchodkových fondoch je 1 275 027 063,83 €.