Zmiešané dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia zmiešaných fondov a inflácie:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
VÚB Generali - Mix 3,28% 4,14% 4,11% -5,74% 1,66% 1,90% 2,13% 3,76% 3,66% 10,23% 3,69% 4,59% 2,91% 47,77% 3,20%
NN - Harmónia 2,87% 3,13% 3,65% -5,16% 1,33% 1,54% 1,40% 3,50% 2,30% 6,10% 2,01% 5,59% 3,57% 36,34% 2,53%
Inflácia 3,83% 3,66% 2,49% 3,55% 0,04% 1,26% 4,59% 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,07% 26,47% 1,82%
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v zmiešaných dôchodkových fondoch je 70 678 618,37 €.