Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,77%21,86%20,14%11,03%11,39%3,21% 101,40% 14,66%
AXA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 1,56% 74,76% 11,55%
AEGON - Index 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 1,63% 70,94% 11,16%
NN - Index 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 10,42% 69,02% 10,84%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 1,99% 67,07% 10,53%
DSS Poštovej banky - Perspektíva 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 1,78% 57,63% 9,36%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 0,81% 4,23% 0,69%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 477 127 202,56 €.