Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,77%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-3,58%27,57% 159,47% 13,26%
AXA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -6,16% 25,97% 116,34% 10,70%
NN - Index 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -12,61% 44,47% 111,45% 10,37%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% -5,38% 25,96% 107,86% 10,08%
AEGON - Index 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -6,15% 22,16% 104,95% 10,01%
DSS Poštovej banky - Perspektíva 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% -5,44% 20,44% 88,22% 8,71%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,34% 10,98% 1,31%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 1 125 776 601,36 €.