Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,77%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-1,63% 107,51% 12,87%
AXA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -2,26% 78,89% 10,14%
AEGON - Index 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -2,19% 74,84% 9,78%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% -1,87% 71,14% 9,29%
NN - Index 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -0,32% 66,95% 8,89%
DSS Poštovej banky - Perspektíva 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% -1,16% 63,35% 8,52%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,22% 6,71% 0,93%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 671 076 630,44 €.