Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,77%21,86%20,14%11,03%11,39%3,86% 102,65% 14,49%
AXA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 3,38% 77,89% 11,68%
AEGON - Index 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 3,49% 74,06% 11,30%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 3,92% 70,24% 10,70%
NN - Index 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 10,70% 69,46% 10,66%
DSS Poštovej banky - Perspektíva 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 4,12% 61,26% 9,64%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,07% 4,50% 0,74%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 503 151 277,08 €.