Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,77%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%0,88% 112,79% 11,98%
AXA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -0,99% 81,21% 9,33%
AEGON - Index 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -0,99% 76,99% 9,00%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% -0,48% 73,56% 8,60%
DSS Poštovej banky - Perspektíva 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% -0,06% 65,16% 7,85%
NN - Index 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -10,95% 49,15% 6,19%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 2,08% 7,62% 1,05%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 791 479 317,36 €.