Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,70% 116,34% 14,82%
NN, Index Indexový 10,37% 111,45% 35,54%
VÚB Generali, Index Indexový 10,08% 107,86% 15,21%
AEGON, Index Indexový 10,01% 104,95% 12,45%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,72% 242,30% 18,50%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,71% 88,22% 9,53%
Allianz, Progres Akciový 4,18% 82,23% 14,36%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,68% 69,87% 11,40%
NN, Dynamika Akciový 3,29% 60,74% 10,76%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,25% 59,79% 8,53%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,83% 50,56% 9,75%
AXA, Akciový Akciový 2,78% 49,46% 7,06%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,65% 46,71% 4,71%
AEGON, Vital Akciový 2,65% 46,51% 8,06%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,40% 41,65% 2,70%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,18% 37,12% 3,26%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,01% 33,73% 1,22%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,99% 33,53% 5,83%
Inflácia - 1,91% 31,97% 3,19%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,89% 31,62% 1,68%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,73% 28,53% 1,43%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB