Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 9,66% 96,94% 0,62%
AEGON, Index Indexový 9,37% 92,49% 0,72%
VÚB Generali, Index Indexový 9,03% 89,14% 0,87%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,28% 214,70% 4,12%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,09% 76,80% -0,69%
NN, Index Indexový 7,03% 64,62% -1,23%
Allianz, Progres Akciový 3,56% 65,60% 0,20%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,37% 61,15% 3,02%
NN, Dynamika Akciový 3,06% 54,29% 4,58%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,02% 53,42% 2,49%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,89% 50,71% 6,85%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,73% 47,33% 5,95%
AXA, Akciový Akciový 2,57% 44,22% 1,48%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,43% 41,35% 2,22%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,39% 40,49% -2,58%
AEGON, Vital Akciový 2,38% 40,41% 0,68%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,07% 34,38% 1,60%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,96% 32,24% 2,01%
Inflácia - 1,92% 31,33% 2,92%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,80% 29,29% 1,80%
NN, Tradícia Dlhopisový 1,79% 29,11% 1,97%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB